Қалыңдатқыш

  • Қалыңдатқыш

    Қалыңдатқыш

    Ең алдымен жоғары ығысу жылдамдығында тұтқырлықты жоғарылататын, нәтижесінде Ньютон тәрізді реологиялық мінез-құлыққа ие судағы VOCсіз акрил сополимерлері үшін тиімді қоюландырғыш.